Σχετικά με την αποζημίωση των γιατρών που εκτελούν χρέη ελεγκτή του ΟΠΑΔ

p>Θέμα

: Σχετικά με την αποζημίωση των γιατρών που εκτελούν χρέη ελεγκτή του ΟΠΑΔ

                                                              Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010

 

Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, ο γνωστός Ο.Π.Α.Δ., μέσω των Προϊσταμένων των ανά Νομό της χώρας Υπηρεσιών Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Υ.Π.Α.Δ.), έχει αναθέσει, μεταξύ των άλλων, σε Ιατρούς του Ε.Σ.Υ. (Διευθυντές, Επιμελητές Α’ και Β’, Ειδικευόμενους Ιατρούς, Αγροτικούς Ιατρούς, Οδοντιάτρους) τον έλεγχο της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων του Δημοσίου, ΤΣΑΥ, ΟΛΠ, κλπ.

Για το ελεγκτικό αυτό έργο έχει ορισθεί συγκεκριμένη αποζημίωση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε πέντε (5,00) Ευρώ ανά ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.1 του Ν.3402/2005.

Από σχετική έρευνα που διερευνητικά πραγματοποίησα για λογαριασμό Ιατρού που εκτελεί χρέη ελεγκτή, και μάλιστα η έρευνα έγινε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Α.Δ. στην Αθήνα, προκύπτει, ότι όλοι οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ., στους οποίους έχει ανατεθεί το ως άνω ελεγκτικό έργο, δεν έχουν πληρωθεί (ούτε ένα ευρώ) για την εργασία αυτή μέχρι σήμερα(!!!), με τον αστείο ισχυρισμό, ότι ο Ο.Π.Α.Δ. δεν έχει χρήματα(!!!)

Το κωμικοτραγικό είναι, ότι πολλοί από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς δεν γνωρίζουν ότι τους οφείλεται αποζημίωση για το προσφερόμενο ελεγκτικό έργο, άλλοι δε δεν γνωρίζουν πως να κινηθούν για τη διεκδίκηση των οφειλόμενων χρηματικών ποσών και μάλιστα για δεδουλευμένη εργασία(!!!) για την οποία τα οφειλόμενα ανά Ιατρό ποσά είναι σημαντικά και ασφαλώς διεκδικήσιμα μέσω της δικαστικής οδού με Αγωγές.

 

Δρ. Μιχαήλ Μιχαήλ

δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω