Σχετικά με την εκταμίευση των εφημεριών 3ου τριμήνου 2016

Μετά από επικοινωνία που είχε ο υπογράφων με τη Διεύθυνση Οικονομικών του υπουργείου Υγείας και το ΓΛΚ υπήρξε ενημέρωση ότι οι εφημερίες και τα εξαιρέσιμα του 3ου τριμήνου 2016 θα εκταμιευτούν εντός της επόμενης εβδομάδας και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των Νοσοκομείων.

Συνεπώς οι εφημερίες Ιουλίου- εφόσον έχουν ενταλματοποιηθεί- μπορούν να αποσταλούν στους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έγκριση και εν συνεχεία να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 27 Σεπτεμβρίου. Μπορεί ταυτόχρονα να ξεκινήσει και η ενταλματοποίηση των εφημεριών Αυγούστου.

 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Συναδελφικά


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Δημήτρης Βαρνάβας