Σχετικά με την εκταμίευση των εφημεριών 3ου τριμήνου

P Μετά από επικοινωνία του υπογράφοντος με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και το ΓΛΚ υπήρξε ενημέρωση πως τα κονδύλια εφημεριών 3ου τριμήνου 2017 θα εκταμιευτούν την 1η Σεπτεμβρίου.


Συνεπώς, εάν τα Νοσοκομεία έχουν έτοιμα τα εντάλματα, μπορούν να καταβάλλουν τις εφημερίες Ιουλίου στις 13 ή 27 Σεπτεμβρίου.


Ως γνωστόν ο υπολογισμός των εφημεριών από τον Ιούνιο και εντεύθεν γίνεται με τις νέες τιμές ωρομισθίου, οι οποίες είναι αυξημένες κατά 8%.


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 6pt” align=center>Συναδελφικά


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 6pt” align=center>Δημήτρης Βαρνάβας