Σχετικά με την εκταμίευση των εφημεριών του 1ου τριμήνου 2017

P class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>Σχετικά με την εκταμίευση των εφημεριών του 1ου τριμήνου 2017

Μετά από επικοινωνία του υπογράφοντος με τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και το ΓΛΚ υπήρξε πληροφόρηση ότι οι εφημερίες των γιατρών, καθώς και οι υπερωρίες-εξαιρέσιμα των εργαζομένων, θα εκταμιευτούν στο προσεχές 10ημερο και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των Νοσοκομείων.

Συνεπώς, εφόσον έχουν ενταλματοποιηθεί οι εφημερίες Ιανουαρίου, μπορούν να καταβληθούν στα τέλη Μαρτίου και θα ακολουθήσουν ανάλογα οι εφημερίες Φεβρουαρίου.

class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Συναδελφικά


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Δημήτρης Βαρνάβας