Σχετικά με την επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών Διευθυντών κλινικών δημοσίων νοσοκομείων.

p align=”left” style=”text-align: left; line-height: 13.5pt; margin: 12pt 0cm; background: #faf6ef”>Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Τρικάλων της ΔΗΜ.ΑΡ.κ. Κυρίτσης σχετικά με την επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών Διευθυντών κλινικών δημοσίων νοσοκομείων.

Στα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος κλάδος Υγείας στη χώρα μας έρχεται να προστεθεί άλλο ένα: η απουσία νομοθετημένου οργάνου που θα επιλέγει και θα αξιολογεί βάσει νόμου τους συντονιστές Διευθυντές κλινικών στα δημόσια νοσοκομεία.

Ειδικότερα, τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται απουσία προκηρύξεων και η κάλυψη των θέσεων των Διευθυντών γίνεται με εντολές αναθέσεων από τον Διοικητή του εκάστοτε νοσοκομείου. Η τοποθέτηση όμως με εντολές κατ’ ανάθεση Διευθυντών αντιστρατεύεται ευθέως την επιστημονική δεοντολογία και αξιοκρατία, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών δεδομένης της έντασης που δημιουργείται από την αμφισβήτηση του συνόλου των ιατρών απέναντι στα πρόσωπα των διορισμένων Διευθυντών.

Κι ενώ το νομικό πλαίσιο για την αξιοκρατική επιλογή και αξιολόγηση των Διευθυντών υπάρχει, δεν εφαρμόζεται. Ήδη από το 1997 και με την ψήφιση του ν. 2519, προβλέπονταν Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) και θεσπίζονταν με την υπουργική απόφαση αριθ. ΔΥ 13α/οικ. 39832/4.12.1997 (ΦΕΚ 1088 Β’/9.12.1997) κριτήρια για την κατάληψη θέσης Διευθυντή, όπως η κλινική εμπειρία, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο, η προϋπηρεσία και η ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργημα. Τα ίδια κριτήρια έχουν ισχύ μέχρι και σήμερα και αναφέρονται και στο ν. 2889/2001 για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Ε.Σ.Υ., βάσει του οποίου (άρθρο 11 παρ.11) συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείας, για κάθε ειδικότητα, Συμβούλια Επιλογής και Συμβούλια Αξιολόγησης Διευθυντών ιατρών Ε.Σ.Υ. ενώ περιγράφεται διεξοδικά η τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά την αξιολόγηση των Διευθυντών.

Δεδομένου ότι:

·                                 Δεν εφαρμόζεται η υπάρχουσα νομοθεσία και η ενδεχόμενη αυθαιρεσία στις αναθέσεις των Διευθυντών ταράσσει την επιστημονική ισορροπία και την εύρυθμη λειτουργία στις κλινικές. 

·                                 Συντελούνται αδικίες και πληθαίνουν τα παραδείγματα άνισης μεταχείρισης των γιατρών. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των νοσοκομειακών του ΙΚΑ, που συγχωνεύτηκαν στο Ε.Σ.Υ. και ενώ έχουν βαθμολογηθεί από την προηγούμενη υπηρεσία τους δεν κρίθηκαν ποτέ γιατί δεν λειτούργησαν τα υπηρεσιακά συμβούλια. Έτσι παραμένουν διευθυντές οι διορισμένοι κατά καιρούς από τον Διοικητή του ΙΚΑ, ανεξάρτητα από τα στοιχεία της βαθμολογίας τους. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

·                                 Πότε προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην ενεργοποίηση των προβλεπόμενων εκ του νόμου διαδικασιών αξιολόγησης για τον διορισμό των Συντονιστών Διευθυντών των κλινικών των δημόσιων Νοσοκομείων; Ποια εξήγηση υπάρχει για τη μη εφαρμογή των ως άνω νόμων και αποφάσεων σήμερα;

·                                 Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη λειτουργία των παραπάνω συμβουλίων, που είτε στο νοσοκομείο είτε στη ΔΥΠΕ θα διασφαλίζει την αντικειμενική κρίση και την αξιολόγηση των Διευθυντών με κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί;

.