Σχετικά με τις 193 θέσεις ειδικευομένων

Μετά από διαρκείς και εξαντλητικές πιέσεις της ΟΕΝΓΕ έφτασαν οι 193 νέες θέσεις ειδικευομένων στο Εθνικό Τυπογραφείο και επίκειται η δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία δημοσίευσης εισάγοντας στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (κλικ εδώ) τον αριθμό  ΚΑΔ  99108.

Επίσης οι υπόλοιπες 53 θέσεις ειδικευομένων που είχαν εγκριθεί από την Κοινή Επιτροπή, αλλά δεν περιλαμβάνονταν στους οργανισμούς Νοσοκομείων,  εγκρίθηκαν από το ΚΕΣΥ και θα ακολουθηθεί παρόμοια διαδικασία έγκρισης από το ΓΛΚ και δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

                          Συναδελφικά

                    Δημήτρης Βαρνάβας