Σχετικά με τις νέες ασφαλιστικές κρατήσεις που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2017

P class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Λάβαμε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα από τη συνάδελφο Ειρήνη Νταουντάκη, Νεφρολόγο:


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”> 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Χθες μας έδωσαν τα έντυπα των τακτικών αποδοχών με τις νέες ασφαλιστικές κρατήσεις.


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Σας δίδω τα ποσά των μηνιαίων αποδοχών πριν και μετά την αλλαγή για παλαιό και νέο ασφαλισμένο.


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”> 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Παλαιός ασφαλισμένος


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 99.25pt; LINE-HEIGHT: normal”>Δεκέμβριος 2016 : πληρωτέο ποσό 1.867,78                             


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 99.25pt; LINE-HEIGHT: normal”>Φεβρουάριος 2017: πληρωτέο ποσό 2.014,27


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”> 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>υπέρ σύνταξης πριν  169,58+188,30


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>υπέρ σύνταξης τώρα 160,19


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”> 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Διαφορά-όφελος υπέρ του εργαζόμενου 147 ευρώ


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”> 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Νέος ασφαλισμένος


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Δεκέμβριος 2016 : πληρωτέο ποσό 1.727,30


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Φεβρουάριος 2017 : πληρωτέο ποσό 1.743,66


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”> 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Διαφορά υπέρ του εργαζόμενου  17 ευρώ.


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”> 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>υπέρ σύνταξης πριν 173,60


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>υπέρ σύνταξης τώρα 173,60


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”> 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Και πάλι διαφορά-όφελος υπέρ εργαζόμενου 17 ευρώ.


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”> 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Δηλαδή, τουλάχιστον οι παλαιοί, έχουμε έμμεσα σοβαρή αύξηση μηνιαίων αποδοχών κατά 150 ευρώ και οι νεότεροι συνάδελφοι αύξηση 17 ευρώ. 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Τελικά δεν προέκυψε μείωση στο μισθό των νεότερων συναδέλφων.


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”> 


class=MsoNormal style=”BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal”>Ειρήνη Νταουντάκη