Σχετικά με τις συγχωνεύσεις

p>ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

        Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ                                          Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

 

 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ    Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

 

 

Οι Εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου ( Ιατροί, Νοσηλευτές, Διοικητικοί, Τεχνικοί ) μετά από Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν σήμερα,

α π ο φ ά σ ι σ α ν     ο μ ό φ ω ν α

τα παρακάτω :

–         Είμαστε ενάντιοι σε οποιαδήποτε απόπειρα συνένωσης του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας  Λήμνου  με το « ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ »  Νοσοκομείο Μυτιλήνης για τους εξής λόγους :

 

1)          Η γεωγραφική θέση της Λήμνου και η συγκοινωνιακή της απομόνωση καθιστούν την αυτοτέλεια στη διοίκηση και εποπτεία των Υπηρεσιών Υγείας του Νησιού  μονόδρομο.

2)          Η υπαγωγή του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας  Λήμνου  στο «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Νοσοκομείο Μυτιλήνης θα υποβαθμίσει σοβαρά το Νοσοκομείο μας και τις παρεχόμενες απ’ αυτό υπηρεσίες, Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από την πρόταση συνένωσης όπου αφαιρούνται κλίνες απ’το συνολικό αριθμό κλινών (με αποτέλεσμα και τη μείωση προσωπικού) και συνενώνονται κλινικές εντελώς άκριτα και αδικαιολόγητα. Και έπεται συνέχεια.

3)          Η συνένωση του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας  Λήμνου στο «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Νοσοκομείο Μυτιλήνης κανένα οικονομικό όφελος δε θα έχει για το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης Αντιθέτως η οικονομική επιβάρυνση από μετακινήσεις των Διοικητών ή Υποδιοικητών, προσωπικού ενδεχομένως, αλλά και ασθενών θα είναι μεγάλη.

4)          Τα στοιχεία του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης στα οποία στηρίχτηκε η πρόταση για τη συνένωση των Νοσοκομείων είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ελλιπή και ανακριβή. Δημιουργούν έτσι μια εικόνα υπολειτουργίας του Νοσοκομείου μας.

          Το ήδη υποστελεχωμένο και με σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού και υλικών  Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας  Λήμνου καλύπτει 17.000 μόνιμους κατοίκους της Λήμνου, τους κατοίκους του Αγίου Ευστρατίου και 2.500 με 3.000 στρατιωτικούς και στρατιώτες που μένουν στο Νησί, καθώς επίσης και τους παραθεριστές του καλοκαιριού.

          Ενδεικτικά λοιπόν για το 2010 :

·        47.347 άνθρωποι επισκέφθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία.

·        3.852 ασθενείς νοσηλεύτηκαν.

·        780 χειρουργεία έγιναν.

–         Προτείνουμε :

 

1) Τη διατήρηση της Διοικητικής Αυτοτέλειας του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας  Λήμνου.

     Θέλουμε Διοίκηση ικανή που να εποπτεύει από κοντά το έργο μας, να είναι κριτής και αρωγός μας και που τελικά να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας στη Λήμνο.

 

2) Τη διατήρηση του αριθμού των κλινών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας  Λήμνου.

 

3) Τη διατήρηση του Οργανογράμματος για τη στελέχωση της Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας.

 

4) Τη στελέχωση των Τμημάτων με το αναγκαίο προσωπικό ώστε αυτά να μην υπολειτουργούν.

 

5) Την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την παραλαβή του αναγκαίου Υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

 

6) Την προώθηση των προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ για τον Αξονικό Τομογράφο και Ψυχιατρική Κλινική.

 

 

–         Η απόφασή μας αυτή κοινοποιείται στους :

1.     Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιο

2.     Δήμαρχο Λήμνου           κ. Χατζηδιαμαντή Αντώνιο

3.     Βουλευτή Λέσβου          κ. Σηφουνάκη Νικόλαο

4.     Βουλευτή Λέσβου          κ. Γαληνό Σπυρίδωνα

5.     Βουλευτή Λέσβου          κ. Σκοπελίτη Σταύρο

 

με την απαίτηση να πάρουν δημόσια σαφή θέση εντός της  εβδομάδος.

 

–         Καλούμε μέσα από τα ΜΜΕ το Λημνιακό Λαό να καταλάβει τη σοβαρότητα της στιγμής, να αναλογισθεί τις ευθύνες και τα δικαιώματά του και όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την

« Υ Γ Ε Ι Α    Μ Α Σ »

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1.     Διοικητή 2

ης

  Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου  κα. Παπανικολάου Χριστίνα

2.     Υπουργό Υγείας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Λοβέρδο Ανδρέα.

3.     Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν

4.     Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.

5.     Μ.Μ.Ε.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

        Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ                                          Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

 

 

 

ΚΟΝΤΟΛΑΜΠΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ