Σχετικά με το επίδομα ευθύνης Διευθυντών

p>Ως γνωστόν στους Αναπληρωτές Διευθυντές που αναβαθμίζονται σε Διευθυντές συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης Διευθυντών βάσει εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (κλικ εδώ). Έτσι:

1.- Εάν εκτελούν χρέη συντονιστή Διευθυντή λαμβάνουν επίδομα 235 ευρώ. Εννοείται το ίδιο επίδομα λαμβάνουν και όσοι είναι μοναδικοί Διευθυντές, οπότε αυτοδικαίως καθίστανται συντονιστές.

2.- Εάν δεν εκτελούν χρέη συντονιστή Διευθυντή τότε λαμβάνουν μέρος τους επιδόματος ίσο με το 40%,  δηλαδή 94 ευρώ.

Δυστυχώς το παραπάνω έγγραφο του ΓΛΚ απεστάλη μόνο στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο και δεν προωθήθηκε σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, με αποτέλεσμα ορισμένα εξ αυτών να προχωρούν σε διακοπή του επιδόματος στους αναβαθμιζόμενους σε Διευθυντές.

Καλό είναι λοιπόν οι συνάδελφοι να ελέγξουν τα εκκαθαριστικά τους και σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα να απευθυνθούν στο λογιστήριο του νοσοκομείου, προσκομίζοντας αντίγραφο του εγγράφου του ΓΛΚ.

 

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας