Σχετικά με το μέτρο εκλογής αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ

p style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>Οι Ενώσεις που πραγματοποιούν εκλογές για ανάδειξη ΔΣ εκλέγουν ταυτόχρονα και αντιπροσώπους στην ΟΕΝΓΕ.

Το μέτρο εκλογής αντιπροσώπων είναι 1 προς 40 ψηφίσαντες και εφόσον το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο του 20 εκλέγεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. (Πχ εάν ψηφίσουν 50 μέλη εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος, εάν ψηφίσουν 61 μέλη εκλέγονται 2 αντιπρόσωποι).

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να ανακτήσετε την πρώτη σελίδα του καταστατικού της ΟΕΝΓΕ, καθώς και τις δύο σελίδες του άρθρου 12, όπου γίνεται αναφορά στο μέτρο εκλογής. Τις σελίδες αυτές μπορεί να εκτυπώσει και να τις επιδείξει η εφορευτική επιτροπή στον δικαστικό αντιπρόσωπο κατά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.

Στο ερώτημα για τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων στα ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΟΕΝΓΕ η απάντηση είναι η εξής: υπολογίζουμε τον αριθμό των ταμειακά εντάξει μελών και τον διαιρούμε με το 40, ώστε να προκύψει ο θεωρητικά μέγιστος αριθμός αντιπροσώπων, εάν υποτεθεί ότι ψηφίσουν όλα τα μέλη. Στη συνέχεια διπλασιάζουμε το παραπάνω πηλίκο και το αποτέλεσμα αποτελεί τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων κάθε ψηφοδελτίου για εκπροσώπηση στην ΟΕΝΓΕ.

Ως υποψήφιοι αντιπρόσωποι στην ΟΕΝΓΕ μπορούν να είναι και όσοι είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για μέλη στο ΔΣ της Ένωσης.

 

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας