Σχόλια στην περίφημη εγκύκλιο Λυκουρέντζου για τις εφημερίες

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt”>Η εγκύκλιος Λυκουρέντζου για τις εφημερίες προαναγγέλθηκε με δελτίο τύπου του υπουργείου Υγείας καθώς και δηλώσεις του υπουργού. Κι όταν επιτέλους έφτασε στα Νοσοκομεία (κλικ εδώ) προκάλεσε αμηχανία στις Διοικήσεις, διότι ενώ δεν λέει τίποτα νέο και συγκεκριμένο, τουναντίον προσπαθεί να μεταθέσει ακέραιες τις ευθύνες περικοπής των προγραμμάτων εφημέρευσης στους Διοικητές των Νοσοκομείων.

Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα της εγκυκλίου:

«Υποχρέωση κάθε Διοικητή Νοσοκομείου είναι να καταρτίζει ένα πρόγραμμα εφημεριών, βάσει του οποίου θα εξασφαλίζεται η εύρυθμη και η ασφαλής λειτουργία του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο πάντα της μηνιαίας εγκεκριμένης πίστωσης από το Υπουργείο Υγείας, δεδομένου ότι, όπως έχει γνωστοποιηθεί, δεν θα διατεθούν για το σκοπό αυτό συμπληρωματικές πιστώσεις κατά το τρέχον οικονομικό έτος»

Τρείς προτεραιότητες θέτει λοιπόν η εγκύκλιος για τα προγράμματα εφημέρευσης και μάλιστα με την παρακάτω σειρά:

1.- να εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου

2.- να εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και τέλος

3.- να βρίσκονται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης μηνιαίας πίστωσης

Συνεπώς, με βάση την εγκύκλιο, πρώτα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του Νοσοκομείου και κατά τρίτο σκοπό αυτή η λειτουργία θα πρέπει να βρίσκεται εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων.

Το επιχείρημα της εγκυκλίου πως «δεν θα διατεθούν για το σκοπό αυτό συμπληρωματικές πιστώσεις κατά το τρέχον οικονομικό έτος» δεν ευσταθεί. Μέχρι στιγμής διατέθηκαν ήδη συμπληρωματικές πιστώσεις τόσο σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας (κλικ εδώ) και επιπλέον διατέθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ειδικά για το Νοσοκομείο Σερρών, στο οποίο οι γιατροί προχώρησαν σε κινητοποιήσεις (κλικ εδώ).

Είναι άξιο επισήμανσης πως σε κανένα σημείο η εγκύκλιος δεν κάνει αναφορά σε «απαραίτητες» ειδικότητες για την εφημέρευση των Νοσοκομείων και ΚΥ, ενώ φαίνεται πως ο συντάκτης ξέχασε να κάνει μνεία των προσθέτων εφημεριών.

Ως θετική μπορεί να χαρακτηριστεί η αναφορά της εγκυκλίου ότι οι εφημερίες δεν αποτελούν επίδομα, όπως επίσης η επισήμανση πως η εφημερία είναι 17ωρη, ώστε να αρθούν οι αντιρρήσεις ορισμένων ΥΔΕ οι οποίες 4 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου 3754/2009  που θεσμοθετούσε το 7ωρο πρωινό ωράριο των γιατρών ΕΣΥ αυτοί θεωρούσαν πως η εφημερία συνεχίζει να είναι 16ωρη!

Συνεπώς οι Ενώσεις Γιατρών, οι Πενταμελείς Επιτροπές, τα Επιστημονικά Συμβούλια, οι Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας  και οι αιρετοί εκπρόσωποι  στα ΔΣ των Νοσοκομείων οφείλουν να επιμείνουν σθεναρά και αμετακίνητα στην εφαρμογή ασφαλών προγραμμάτων εφημέρευσης, χωρίς να δεχτούν καμιά περικοπή και κανένα άλλοθι από τους Διοικητές και τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων.

<Συναδελφικά

<Δημήτρης Βαρνάβας