Σχόλιο για το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που αφορά στη διαδικασία αξιολογήσεων

p>Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε στις 9/7/09 έγγραφο (κλικ εδώ) με το οποίο δίνει διευκρινήσεις σχετικά με τις διαδικασίες αναβαθμίσεων. Ενώ το έγγραφο είναι σωστό στις επιμέρους ρυθμίσεις που περιλαμβάνει, εντούτοις περιέχει πίνακα ερμηνείας του 25%, ο οποίος είναι παντελώς αυθαίρετος και προκαλεί τεράστια προβλήματα στη διαδικασία αξιολογήσεων.

Είναι απαράδεκτη η απόπειρα του Υπουργείου να “τακτοποιήσει” ζητήματα εξέλιξης που έχουν ήδη διεκπεραιωθεί με τρόπο που ανατρέπει όλη τη ροή των συνελεύσεων και απειλεί να τινάξει όλη τη διαδικασία αναβαθμίσεων στον αέρα. Η γνώμη μας είναι ότι από το εν λόγω έγγραφο πρέπει να απαλειφθεί ολοσχερώς ο πίνακας ερμηνείας του 25%.

 

Να σημειώσουμε επίσης ότι η δήθεν επιστολή της ΟΕΝΓΕ που έφτασε στις Ενώσεις μέσω φαξ και φιλοξενεί ο Σ. Τσούκαλος στην ιστοσελίδα του σχετικά με τον παραπάνω πίνακα (κλικ εδώ) είναι αποκλειστικό δημιούργημα των δύο που την υπογράφουν και ουδέποτε η Εκτελεστική Γραμματεία συζήτησε το θέμα, συντασσόμενη με τη μίζερη αντίληψη του “ο γέγονε, γέγονε”.

Ηδη από Ενώσεις, αλλά και μεμονωμένους συναδέλφους,  εκδηλώνονται σοβαρές αντιδράσεις για το έγγραφο του Υπουργείου.

                                          Δημήτρης Βαρνάβας