Σε ακρωτηριασμό ενός ή και των δυο άκρων υποβάλλονται κάθε χρόνο περίπου πέντε χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα

Σε ακρωτηριασμό ενός ή και των δυο άκρων υποβάλλονται κάθε χρόνο περίπου πέντε χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα – στην πλειοψηφία τους 21 μέχρι 65 ετών – εξαιτίας διαφόρων ασθενειών, (όπως ο σακχαρώδης διαβήτης 2.500 – 3500 ακρωτηριασμοί το χρόνο), αλλά και εξαιτίας των τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων. Επιπλέον, στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία αμιγώς εξειδικευμένη νοσηλευτική μονάδα, που να καλύπτει διεπιστημονικά από την πρόληψη μέχρι και την αποκατάσταση των ακρωτηριασμένων, αλλά και η παρουσία φυσιάτρου σε όλα τα νοσοκομεία. Τα παραπάνω τονίστηκαν σε ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.