Σε διαβούλευση ο έλεγχος της ποιότητας στην Ψυχική Υγεία

Βενιζέλος Β.
 
 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από το υπουργείο Υγείας το νέο σχέδιο νόμου για το σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας στις μονάδες αποασυλοποίησης των ψυχικώς πασχόντων. Το σχέδιο έχει ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας.

Το σχέδιο καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες που καλύπτονται από το υπουργείο Υγείας ή τους φορείς οι οποίοι εποπτεύουν κοινοτικές μονάδες Ψυχικής Υγείας και αποασυλοποίησης. Επίσης, προβλέπονται κοινοί δείκτες διασφάλισης της ποιότητας, οι οποίοι θα περιληφθούν σε ειδικό εγχειρίδιο και η τήρησή τους θα ελέγχεται από αρμόδιες επιτροπές. Με βάση το σχέδιο, όλες οι μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας θα πρέπει να τηρούν λεπτομερή αρχεία τόσο για την οικονομική διαχείριση της κάθε μονάδας όσο και για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες στις οποίες ειδικεύεται.

Η διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του υπουργείου Υγείας έχει την ευθύνη για την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των μονάδων. Σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το σχέδιο, θα πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι της νόμιμης και οικονομικά συνετής λειτουργίας των μονάδων.

Το σχέδιο αποτελεί δέσμευση της χώρας μας έναντι της Ε.Ε., όπως προσδιορίσθηκε στο μνημόνιο που είχαν υπογράψει πριν από έναν περίπου χρόνο στα Χανιά ο πρώην υπουργός Υγείας Δημ. Αβραμόπουλος και ο πρώην επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Βλ. Σπίντλα, ενώ αποτελεί επίσης πάγιο αίτημα των φορέων της αποασυλοποίησης των ψυχικώς πασχόντων.