Σε επικίνδυνη διάλυση η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων

Την πλήρη αποδιοργάνωση των εποπτικών και ελεγκτικών αρχών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή διαχείριση των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων, κατάσταση που οδηγεί στην ανεύθυνη και επικίνδυνη για τη δημοσία υγεία διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων των νοσοκομείων, φέρνει στη Βουλή ο Σπ. Κουβέλης, με ερώτησή του προς τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών και Υγείας.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποκαλυπτική για την αποδιοργάνωση των υπηρεσιών επιστολή του ΕΣΔΚΝΑ και ρωτάει τους Γ. Σουφλιά, Πρ. Παυλόπουλο και Δημ. Αβραμόπουλο: “Σε ποια άμεσα μέτρα σκοπεύετε να προβείτε προς αποτροπή της δυσάρεστης και επικίνδυνης αυτής κατάστασης για την περιφέρεια Αττικής, τους κατοίκους και τις μονάδες Υγείας; Ποιο είναι το οριακό σημείο στο οποίο θα πρέπει να φτάσει οι φθίνουσες πολιτικές για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία της χώρας ώστε να ξυπνήσουν από τον λήθαργο και την αδράνεια τα αρμόδια υπουργεία και να λάβουν σοβαρά μέτρα για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη διαχείριση των απορριμμάτων; Προτίθεστε να εφαρμόσετε τους όρους της ΚΥΑ 37591/03 και να διασφαλίσετε την ολοκληρωμένη ενδονοσοκομειακή και κυρίως εξωνοσοκομειακή διαχείριση των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων, και κυρίως την ασφαλή για τους εργαζομένους του ΕΣΔΚΝΑ και τους απλούς πολίτες διάθεση τους; Σύμφωνα με την επιστολή του ΕΣΔΚΝΑ, το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ενημερωθεί για την κατάσταση με το υπ. Αριθ. 12490/4-11-2008 έγγραφο του ΕΣΔΚΝΑ. Ενημερώστε μας για τις ενέργειες στις οποίες προέβη το υπουργείο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας μετά την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα”.

Συντάκτης : Βενιζέλος Β.