Σε ηλεκτρονικό κλοιό οι συνταγές φαρμάκων

Στόχος του νέου συστήματος, η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 2 δισ. ευρώ ετησίως

Υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση θα τεθεί η συνταγογράφηση σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι φαρμακευτικές δαπάνες που αυξάνονται αλματωδώς, τροφοδοτώντας τα ελλείμματα του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Με το νέο σύστημα θα καταγράφεται ηλεκτρονικά το φάρμακο, ο γιατρός που το συνταγογράφησε, ο ασθενής στον οποίο χορηγήθηκε και το φαρμακείο από το οποίο το έλαβε. Το υπουργείο Οικονομίας προσδοκά ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να εξοικονομήσει έως 2 δισ. ευρώ. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της συνταγογράφησης, όπου εφαρμόστηκε στο εξωτερικό, απέφερε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης έως και κατά 30%. Στην Ελλάδα η υπερσυνταγογράφηση είναι εκτεταμένη, με αποτέλεσμα η φαρμακευτική δαπάνη να ανέρχεται στο 2,7% του ΑΕΠ έναντι 1,8% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. Πρόταση για ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης υπέβαλε ο πρόεδρος της MIG κ. Α. Βγενόπουλος.

Επίσης, το υπ. Ανάπτυξης αποφάσισε να καθορίζεται πλέον η τιμή των φαρμάκων από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται στα 26 κράτη της Ε.Ε. αντί των 16 που ισχύει μέχρι σήμερα. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των τιμών.