Σε πιλοτική λειτουργία πρόγραμμα περίθαλψης ουσιοεξαρτημένων

Το Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης Ουσιοεξαρτημένων (ΠΕΔΠΟ) θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή μετά από τη συζήτηση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η προοπτική του ΠΕΔΠΟ απέσπασε σε γενικές γραμμές θετικά σχόλια από κόμματα, επιστήμονες και αρμόδιους φορείς. Ωστόσο, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητά του, με κυριότερο προβληματισμό το εάν και κατά πόσο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της λίστας αναμονής του ΟΚΑΝΑ. Υπέρ του ΠΕΔΠΟ τάσσονται όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ, που από την αρχή εξέφρασε τις αντιρρήσεις του.

Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα, που προτείνεται από τον ΟΚΑΝΑ, θα εφαρμοστεί για δύο χρόνια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου το πρόβλημα είναι έντονο με 4.500 άτομα να περιμένουν για χρόνια μια θέση θεραπείας. Μιλώντας για το θέμα, ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Γιώργος Φωτεινόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κύριος στόχος της εφαρμογής του προγράμματος είναι μέσα στο 2010 να μηδενιστεί η «λίστα ντροπής της αναμονής». Όπως διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Σαλμάς έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ και θα γίνει προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν και κονδύλια από την ΕΕ.

Το ΠΕΔΠΟ θα αποτελεί επέκταση του προγράμματος υποκατάστασης. Θα περιλαμβάνει τις ήδη λειτουργούσες μονάδες ως πρωτοβάθμια περίθαλψη και τους ιατρούς που θα ενταχθούν στο ΠΕΔΠΟ ως δευτεροβάθμια περίθαλψη.   

Πρώτο του μέλημα θα είναι η διασφάλιση της άρτιας εκπαίδευσης των ιατρών. Δεύτερο μέλημα θα είναι η χορηγούμενη υποκατάστατη ουσία να μην εκτραπεί στην παράνομη αγορά. Τρίτο μέλημα είναι η εφαρμογή συστήματος ελέγχου από τον ιατρό της παράλληλης χρήσης ουσιών στα σωματικά υγρά του ασθενούς.

Όπως έγινε γνωστό, η χορήγηση του υποκαταστάτου θα γίνεται από το ΕΣΥ ή φαρμακεία που θα θελήσουν να συνεργασθούν. Ο ασθενής που θα εντάσσεται στο ΠΕΔΠΟ θα συνεχίσει να έχει τις υπηρεσίες του Προγράμματος Υποκατάστασης απολύτως δωρεάν. Για να γίνει δεκτός θα πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί για τουλάχιστον ένα 6μηνο σε μονάδα του προγράμματος υποκατάστασης. Όπερ μεθερμηνεύομενον, οι γιατροί του ΠΕΔΠΟ δεν θα παίρνουν κατ’ ευθείαν ασθενείς από το δρόμο.

Επίσης, κάθε ιατρός του ΠΕΔΠΟ θα έχει 20 – 30 ασθενείς τους οποίους θα κατανέμει έτσι ώστε να βλέπει 2 – 3 ασθενείς κάθε ημέρα.  Οι ιατροί του ΠΕΔΠΟ θα έχουν ειδική σχέση πρόστησης με τον ΟΚΑΝΑ. Από την πλευρά τους, οι ιατροί του ΟΚΑΝΑ, σύμφωνα με τον νόμο, είναι οι μόνοι που δικαιούνται να χορηγούν υποκατάστατα.