Σειρά ενστάσεων για λάθη στις τιμές φαρμάκων του ΥΠΟΙΑΝ

Σωρεία ενστάσεων επί των τιμών που προσδιόρισε το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τα πρώτα 1.551 φάρμακα στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης γενικής ανατιμολόγησης, διατυπώνουν μέλη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου, όπως και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, τόσο μεμονωμένα, όσο και διά μέσου των συλλογικών τους οργάνων.