ΣΦΕΕ: Θετικό βήμα η εφαρμογή συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης συνταγών

THN ικανοποίησή του εκφράζει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για την πρωτοβουλία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορά την υλοποίηση του Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης των Συνταγών του Ιδρύματος.

Oπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσει τον έλεγχο και θα καταπολεμήσει τη σπατάλη και την κακοδιαχείριση. Η παροχή τέτοιων λύσεων θα αποτελέσει, δε, εργαλείο για τη μείωση των δυσμενών για το σύστημα υγείας οικονομικών αποτελεσμάτων από την “προκλητή συνταγογράφηση”, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να αποζημιώνονται από το ΙΚΑ συνταγές για φάρμακα που δεν έχουν πάρει οι ασθενείς.

Ο ΣΦΕΕ έχει υπάρξει εδώ και πολλά έτη και πάντοτε παραμένει σταθερός υποστηρικτής της προωθήσεως της μηχανοργανώσεως και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των Ταμείων και των νοσοκομείων. Πρόκειται για μια αλλαγή η οποία, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση πόρων της τάξης του 30% επί των συνολικών δαπανών υγείας. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση παραμένει να εφαρμοστούν και να επιβληθούν ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου για την πληρέστερη και άμεση παρακολούθηση των συνολικών δαπανών υγείας και όχι μόνο στο πεδίο των φαρμάκων, αφού η φαρμακευτική δαπάνη αφορά μόνο περίπου το 1/5 των συνολικών δαπανών υγείας.

Σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ, η ανακοίνωση του ΙΚΑ για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των συνταγών αποτελεί τομή και είναι θετικό ότι προωθείται η υλοποίησή της, έστω κι αν έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ και αρκετά χρόνια και η τομή αυτή θα πρέπει το ταχύτερο να συμπληρωθεί από τον ηλεκτρονικό έλεγχο όλων των διαγνωστικών και ιατρικών πράξεων.

Αντί για το σκανάρισμα των χειρόγραφων συνταγών, θα πρέπει, σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ, να υιοθετηθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Είναι η μόνη λύση που δεν αφήνει κανένα “παράθυρο” ανοικτό για οποιουδήποτε είδους παρατυπίες, ενώ το σύστημα δεν επιβαρύνεται από τη γραφειοκρατία και την υπερβολική πολυπλοκότητα ενός συστήματος “σαρώσεως” πολλών εκατομμυρίων συνταγών.