Σημερινή διαμαρτυρία της Ε.Ι.Ν.Α. στην Υ.Δ.Ε. (video)

div id=”watch7-video-container” style=”border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(251,251,251); text-indent: 0px; margin: 0px; padding-left: 58px; padding-right: 0px; zoom: 1; font: 13px/13px arial, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); border-top: 0px; border-right: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-transition: left 0.3s ease-in-out, padding-left 0.3s ease-in-out; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px”>

Διαμαρτυρία της Ε.Ι.Ν.Α. στην Υ.Δ.Ε.