Σισμανόγλειο: Να εφαρμοστεί το 48ωρο από το Νοέμβρη

p>ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς :  Διοικητή

Αν. Διοικητή

Δ.Ι.Υ.

Δ.Δ.Υ.

Κοιν : ΕΙΝΑΠ

ΟΝΓΕ

Ημερομηνία : 10/10/2008

Αρ. Πρωτοκόλλου :                                                             

Κατά την  γενική συνέλευση των  γιατρών του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, που πραγματοποιήθηκε στις 9/10/08 αποφασίστηκαν τα εξής :

1.     Το σώμα ζητά από την διοίκηση ενημέρωση για το πότε θα καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά από τις  δεδουλευμένες εφημερίες των ετών 2007 και 2008.

2.     Το σώμα, κατά συντριπτική πλειοψηφία, συμφώνησε με την τοποθέτηση της συνελεύσεως της ΟΕΝΓΕ για την συμμόρφωση των εφημεριών με την κοινοτική οδηγία και τήρηση του 48ώρου για τους ειδικευμένους και 58ώρου για τους ειδικευόμενους. Ως εκ τούτου δεν θα κοινοποιηθούν προγράμματα εφημεριών για τον μήνα Νοέμβριο πριν τις 22/10/08 οπότε και θα γίνει καινούργια συνέλευση της ΟΕΝΓΕ και περαιτέρω συντονισμός των ενεργειών.

                                                      Η 5ΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ.