Σκάνδαλο: Ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη έκανε παράνομα εξετάσεις σε ζώα

Σε μαγνητικό τομογράφο που προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ανθρώπους, οι υπεύθυνοι του διαγνωστικού κέντρου έκαναν εξέταση σε ζώα, κατόπιν αιτήματος καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής. Μάλιστα, στον χώρο δεν υπήρχε ακτινολόγος.

Στη φάκα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) πιάστηκαν οι υπεύθυνοι ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη και ένας καθηγητής από την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ), καθώς εκτελούσαν παράνομα μαγνητικές τομογραφίες σε ζώα, σε τομογράφο που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση.

Τους επιθεωρητές ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της ΕΑΔ οδήγησε στη διαλεύκανση της υπόθεσης ανώνυμη καταγγελία, η οποία περιέγραφε τη μη νόμιμη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων σε ζώα.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο της ΕΑΔ διαπιστώθηκε ότι στο κέντρο διενεργούνταν διαγνωστικός έλεγχος μαγνητικής τομογραφίας (MRI) σε ζώο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν αιτήματος Κτηνιάτρου- Ακτινολόγου, καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου της ΕΑΔ, διαπιστώθηκε, επίσης, ότι δεν ήταν παρών γιατρός-ακτινολόγος στον μαγνητικό τομογράφο του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου, παρότι είναι υποχρεωτική η παρουσία του από τον νόμο.

Κυρώσεις στο διαγνωστικό κέντρο και τον καθηγητή

Ως εκ τούτου, η ΕΑΔ ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) να επιβάλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις στο διαγνωστικό κέντρο.

Επιπλέον, αιτήθηκε την άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τον γιατρό-ακτινολόγο και επιστημονικά υπεύθυνο του διαγνωστικού κέντρου.

Όσον αφορά το καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής που φέρεται να εμπλέκεται στη διαδικασία και τα ζώα να εξετάζονται μετά από δικό του αίτημα, η ΕΑΔ ζήτησε από τον πρύτανη του ΑΠΘ Δημήτριο Κωβαίο, να προβεί στις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες πειθαρχικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΔ, το διαγνωστικό κέντρο θα πρέπει να μεριμνήσει για την καθημερινή παρουσία γιατρού-ακτινολόγου καθόλα τη διάρκεια διενέργειας εξετάσεων στο τμήμα απεικονίσεων, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων της, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις κατά την κρίση της ενέργειές της αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση ελέγχου, ως προς την έκδοση φορολογικών παραστατικών στοιχείων από τον ελεγχόμενο φορέα.

ΠΗΓΗ: News 24/7- Γιάννης Δεβετζόγλου