Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ: Αναξιοκρατική και απαξιωτική η αντιμετώπιση των ιατρών προγράμματος PHILOS

Οι ιατροί και οδοντίατροι στο πρόγραμμα PHILOS: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας στην προσφυγική κρίση» ) είμαστε με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με εργοδότη τον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ). Προσληφθήκαμε μετά από προκήρυξη των θέσεων σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ και, διοριστήκαμε από τον Μάιο 2019 και μετά, κατόπιν έγκρισης των πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ -νυν ΕΟΔΥ- με αρ. πρωτ. 1410/11.02.2019, σύμφωνα με το πρακτικό υπ’ αρ.  573/08.02.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού με αρ. πρωτ. 3670/21.09.2018).

O βασικός μισθός όλων των ιατρών και οδοντιάτρων σε αυτό το πρόγραμμα (με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ) είναι ίσος με των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, ο οποίος δεν επιδέχεται αναβάθμιση όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες κατηγορίες της μισθολογικής κλίμακας των ιατρών, αλλά και όλων των εργαζομένων. Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις του προγράμματος καλύπτονται από ειδικευμένους ιατρούς, ως ειδικοί ιατροί δεν λαμβάνουμε τον βασικό μισθό του ειδικευμένου ιατρού αλλά η μισθολογική μας κατάταξη καθηλώνεται απαξιωτικά στον μισθό του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου. Είναι απορίας άξιο αυτή η μεταχείριση του ιατρικού δυναμικού δεδομένου μάλιστα ότι ο μισθός του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου όχι μόνο είναι στην κατώτατη βαθμίδα της μισθολογικής κατάταξης των ιατρών είναι ο μόνος που δεν επιδέχεται μισθολογική αναβάθμιση (ανά διετία), ενώ για παράδειγμα ο βασικός μισθός του μόνιμου αγροτικού ιατρού ο οποίος είναι ίσος με αυτόν του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου επιδέχεται μισθολογική αναβάθμιση αναλόγως της προϋπηρεσίας.

Πέραν του ότι στους ιατρούς δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά η ιατρική ειδικότητα και η προϋπηρεσία δεν λαμβάνουμε και τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικού διπλώματος.

Επιπλέον, η υποχρέωση απασχόλησης μας στα ΚΦΠΜ και ΚΥΤ είναι οκτάωρη ημερήσια επί πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή ενώ, σύμφωνα με το Νόμο 4498/2017 – ΦΕΚ 172/Α/16-11-2017: «Το τακτικό ωράριο είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή των ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας… στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας…»

Υπό αυτές τις συνθήκες το ιατρικό προσωπικό ωθείτε σε παραιτήσεις και πλέον από το σύνολο των θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων της αρχικής προκήρυξης έχει απομείνει περί το 30%. Να σημειώσουμε ότι, ο ΕΟΔΥ διορίζει με μπλοκάκι και 3000€ μικτές αποδοχές ιατρούς για την κάλυψη των οξυμμένων αναγκών σε ΚΦΠΜ και ΚΥΤ και, να υπογραμμίσουμε ότι, αφενός καταπατάται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, αφετέρου δεν δίνετε η δυνατότητα στους ήδη προσληφθέντες  με αξιολόγηση ΑΣΕΠ συμβασιούχους ΙΔΟΧ  ιατρούς του προγράμματος να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία. Το υπογραμμίζουμε αυτό διότι, παρά τη διακηρυγμένη θέση του σωματείου μας υπέρ των συμβάσεων εργασίας έναντι των συμβάσεων έργου, θεωρούμε ανισοβαρή και αναιτιολόγητα απαξιωτική την διαχείριση της Διοίκησης του ΕΟΔΥ συνολικά προς το ιατρικό προσωπικό το οποίο προσλήφθηκε κατόπιν αξιολόγησης ΑΣΕΠ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Να σημειώσουμε ότι από το Νοέμβριο του 2022 έως και σήμερα το προσωπικό του προγράμματος στα ΚΦΠΜ και ΚΥΤ λαμβάνει κατά 45% μειωμένες αποδοχές χωρές να υπάρχει επίσημη ενημέρωση και δέσμευση παρά αόριστες υποσχέσεις για την αποκτάσταση των μισθολογικών απωλειών.*

Απαιτούμε:

Την ρύθμιση του θέματος του ωραρίου και των μηνιαίων αποδοχών των ιατρών ώστε να υπάρχει αντιστοιχία και μισθολογική αναβάθμιση ανάλογα με την προϋπηρεσία τους και την ειδικότητα τους.

Την αναγνώριση στην μισθολογική κατάταξη των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των ιατρών όπως φυσικά και όλου του προσωπικού.

Συντασσόμαστε:

Με τις τοποθετήσεις και τις διεκδικήσεις του ιατρικού σώματος για την υγεία όπως εκφράζονται από την ΟΕΝΓΕ, ΕΝΙΘ και τα ανάλογα σωματεία των υπηρετούντων τη δημόσια υγεία.

Για το ιατρικό δυναμικό

Εκ του ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΕΟΔΥ (ΣΕΕΟΔΥ)

*Στους εργαζομένους του προγράμματος που εργάζονται στα ΚΦΠΜ και ΚΥΤ (ιατρονοσηλευτικό-ψυχοκοινωνικό-διοικητικό προσωπικό)αποφασίσθηκε ότι θα καταβάλλεται ένας (1) επιπλέον μηνιαίος μισθός εισαγωγικού κλιμακίου της κατηγορίας τους (Α.16.10/Ν.4633/2019 & Α. 9/Ν.4647/2019) και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ). Με τις αντίστοιχες αποφάσεις στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους σε νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) δόθηκε το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του Επιμελητή Β΄.  

Υ.Γ. Η δίμηνη παράταση που πήραμε λήγει 28/2/2022 και μέχρι σήμερα 23/2/2022 δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων μας