ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ-Να ανακληθεί η απόφαση για κατάργηση κλινών ΜΕΘ non covid του Νοσοκομείου ΚΑΤ και την ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ COVID χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμό