Σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία της Κρήτης

p>Παρέμβαση στη Βουλή από το Μ. Σκουλάκη

 

Πολύ μεγάλες είναι οι ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού στα νοσοκομεία της Κρήτης, όπως καταγγέλλει ο Εισηγητής του ΚΤΕ Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Μ. Σκουλάκης, με ερώτηση του στη Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας Δ. Αβραμόπουλο.

 

Συνέπεια αυτής της κατάστασης σύμφωνα με το κ. Σκουλάκη είναι «η δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην λειτουργία πολλών ιατρικών υπηρεσιών και τμημάτων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νησιού».

 

Ενδεικτικά, ο κ. Σκουλάκης αναφέρει πως «στη νοσηλευτική υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) οι κενές θέσεις ανέρχονται σε 310 (ποσοστό κάλυψης 72%) ενώ αντίστοιχα στο Γ.Ν. Χανίων σε 213  (ποσοστό κάλυψης 66%)».

 

Με δεδομένη την πολύ μεγάλη ανάγκη στελέχωσης των νοσοκομείων της Κρήτης με νοσηλευτικό προσωπικό (η οποία θα καταστεί πολύ μεγαλύτερη, εφόσον υπάρξει εξάπλωση της νέας γρίπης), ο κ. Σκουλάκης ερωτά τον κ. Αβραμόπουλο :

 

1.     Αν θα ενισχύσει επιτέλους – και αν ναι, ΠΟΤΕ – με το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό τα νοσοκομεία της Κρήτης προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν και τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία πολλών ιατρικών υπηρεσιών και τμημάτων και συνακόλουθα σε υπο-εξυπηρέτηση του πολίτη; Πόσες θέσεις νοσηλευτών προβλέπεται να προσληφθούν στα νοσοκομεία της Κρήτης με βάση τις εν εξέλιξη προκηρύξεις;

2.     Πόσες είναι συνολικά οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στη νοσηλευτική υπηρεσία κάθε νοσοκομείου αρμοδιότητας της Υ.ΠΕ. Κρήτης και πόσες εξ αυτών είναι καλυμμένες.

Τέλος ο κ. Σκουλάκης ζητά να κατατεθούν στη Βουλή, αναλυτικοί πίνακες και στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν:

α) οι προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού, επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού και stage που έχουν πραγματοποιηθεί τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 στα νοσοκομεία της Κρήτης.

β) οι αποχωρήσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού (από συνταξιοδότηση, παραίτηση κ.α.) που έχουν γίνει τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 στα νοσοκομεία της Κρήτης

γ) οι μετατάξεις, μετακινήσεις και αποσπάσεις νοσηλευτικού προσωπικού που έχουν πραγματοποιηθεί τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 στα νοσοκομεία της Κρήτης.