Στα 5 ευρώ τα εξέταστρα στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με το εξέταστρο στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείων του ΕΣΥ αλλά και στα Κέντρα Υγείας, έδωσε σήμερα ο υπουργός υγείας κ. Α. Λοβέρδος με επείγουσα εγκύκλιο που έστειλε, μεταξύ άλλων, και στους διοικητές τον νοσοκομείων της χώρας.

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι όλοι όσοι προσέρχονται για εξέταση στα τακτικά πρωινά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και στα Κέντρα Υγείας καταβάλλουν από 1-1-2011 αμοιβή πέντε (5) ευρώ ως αμοιβή εξετάστρων .

Από αυτήν την καταβολή εξαιρούνται μόνο:1. Οι προσερχόμενοι ως επείγοντα περιστατικά. 2. Οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (απαραίτητη η προσκόμιση του βιβλιαρίου ή πιστοποιητικού το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ). 3. Οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο αλλοδαποί, με την επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας πρόσφυγα ή του Δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού σε ισχύ.

Επιπλέον για τα Κέντρα Υγείας εξαιρούνται της καταβολής:Τα προσερχόμενα στα Κέντρα Υγείας Α.Μ.Ε.Α. που έχουν πιστοποιημένο αρμοδίως ποσοστό αναπηρίας 67%, προσκομίζοντας το πιστοποιητικό και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Τα προσερχόμενα στα Κέντρα Υγείας άτομα που πιστοποιημένα πάσχουν από κάθε μορφή μεσογειακής αναιμίας, αιμορροφιλία, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμοσχευθέντες νεφροπαθείς, σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) και προσκομίζουν για τα ανωτέρω ιατρική βεβαίωση σε ισχύ ότι παρακολουθούνται από ειδική μονάδα Νοσηλευτικού Ιδρύματος λόγω της παθήσεώς τους, πλέον της αστυνομική τους ταυτότητας.

Οι προσερχόμενοι στα Κέντρα Υγείας τυφλοί που προσκομίζουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα τυφλών (ή κάρτα αναπηρίας όπου εφαρμόζεται), πλέον της αστυνομική τους ταυτότητας.

Με άλλη εγκύκλιο που αφορά στον εξορθολογισμό φαρμακευτικών δαπανών στα κρατικά νοσοκομεία την οποία απέστειλε ο κ. Λοβέρδος στα πλαίσια της παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων εξορθολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης στα κρατικά νοσοκομεία, τους ζητά να αποστείλουν τριμηνιαία αναφορά (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010) της δαπάνης κατανάλωσης φαρμάκων ανά νοσοκομείο συνολικά, συγκριτικά στοιχεία για το ίδιο διάστημα του 2009 και το ποσοστό συμμετοχής γενοσήμων φαρμάκων. Μάλιστα τους ζητά να αιτιολογήσουν αν και γιατί δεν επετεύχθησαν οι στόχοι προηγούμενης εγκυκλίου (όσον αφορά τη δαπάνη στα γενόσημα και την ολική μείωση της δαπάνης κατά 20%).

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, προκρίνεται, ο στόχος για το έτος 2011 να είναι αύξηση του μεριδίου των γενοσήμων στο 50%. Την ευθύνη για την πλήρη τήρηση των παραπάνω και την έγκαιρη αποστολή των σχετικών στοιχείων εκτός από το Διευθυντή της κάθε κλινικής έχει ο Διοικητής του κάθε νοσοκομείου