Στα 7,87 δισ. ευρώ οι πωλήσεις φαμάκων το 2007 – 3,8 δισ. ευρώ η δημόσια δαπάνη

Διευκρινίσεις και στοιχεία για το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης και των συνολικών φαρμακευτικών πωλήσεων έδωσε χθες ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).

Οι υπεύθυνοι του ΣΦΕΕ τονίζουν ότι «βαφτίζεται» ως «φαρμακευτική δαπάνη» το ποσό που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ αποτελεί τις «φαρμακευτικές πωλήσεις».

Ο ΕΟΦ καταγράφει σε μηνιαία βάση τις πωλήσεις φαρμάκων από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τα νοσοκομεία και τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία. Αντιθέτως, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, σύμφωνα με το International Classification of Health Accounts του ΟΟΣΑ με το οποίο έχει εναρμονιστεί και η χώρα μας, είναι η δαπάνη για φάρμακα που χορηγούνται σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς και η οποία καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση.

Οι φαρμακευτικές πωλήσεις είναι ένα μέγεθος το οποίο συντίθεται από:

– τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, η οποία επιβαρύνει την κοινωνική ασφάλιση (μέρος αυτής της επιβάρυνσης επιστρέφει στα δημόσια ταμεία, καθώς σε αυτή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 9% και λοιπά)

– τις πωλήσεις φαρμάκων προς τα νοσοκομεία, οι οποίες γίνονται σε ειδική τιμή (χονδρική τιμή μείον 13%)

– τις πωλήσεις φαρμάκων, τα οποία επανεξάγονται (παράλληλες εξαγωγές)

– τις πωλήσεις φαρμάκων σε πολίτες που τα πληρώνουν οι ίδιοι

– τις πωλήσεις φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από ασφαλισμένους σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και καλύπτονται από αυτές

– τη συμμετοχή των ασφαλισμένων, η οποία δεν επιβαρύνει τα ταμεία.

Οι πωλήσεις φαρμάκων προς τα νοσοκομεία περιλαμβάνονται στη νοσοκομειακή δαπάνη, επομένως εάν συμπεριληφθούν στη φαρμακευτική δαπάνη, τότε θα έχουν διπλομετρηθεί. Επίσης, οι πωλήσεις αυτές αποδίδουν εισόδημα στο Δημόσιο, μέσω φόρων και εισφορών και συνεπώς δεν αποτελούν δημόσια φαρμακευτική δαπάνη.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, οι συνολικές πωλήσεις σε λιανικές τιμές ανήλθαν στα 7,87 δισ. ευρώ το 2007, ποσό που αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις φαρμάκων και όχι τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, η οποία ανακοινώθηκε επισήμως με υπουργική απόφαση της κ. Φάνης Πάλλη Πετραλιά και το 2007 ανήλθε στα 3,8 δισ. ευρώ.

Το μέγεθος αυτό αντιπροσωπεύει τα ποσά που πλήρωσαν τα ταμεία σε λιανικές τιμές, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ μείον τη συμμετοχή των πολιτών.