Σταύρος Αρναουτάκης: Eρώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία κέντρων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων τη νέα προγραμματική περίοδο

h6 dir=”ltr” align=”left”>Τη δημιουργία κέντρων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων τη νέα προγραμματική περίοδο έθεσε με ερώτηση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Σταύρος Αρναουτάκης

Σε ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σταύρος Αρναουτάκης έθεσε το ζήτημα της δημιουργίας κέντρων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων όχι μόνο στα αστικά κέντρα αλλά και στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας την νέα προγραμματική περίοδο.
Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Λισαβόνας ποσοστό-στόχος για τη γυναικεία απασχόληση είναι το 60%. Ωστόσο, έρευνα της EUROSTAT κατέδειξε πως το ποσοστό γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα φτάνει μόλις το 46,1% κατατάσσοντας την στις τελευταίες χώρες στην ευρωζώνη. Το γεγονός αυτό , όπως τονίζει ο κ Αρναουτάκης, σημαίνει ότι θα πρέπει η Ελλάδα να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της αύξησης της γυναικείας απασχόλησης αλλά και προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των παραγόντων που εμποδίζουν την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες είναι η αδυναμία που έχουν πολλές γυναίκες να συνδυάσουν την επαγγελματική με την ιδιωτική ζωή καθώς είναι επιφορτισμένες με την φροντίδα παιδιών και άλλων εξαρτωμένων ατόμων.
Ενώ την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη μέτρων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας έχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κ. Αρναουτάκη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στήριξης ικανό να βοηθήσει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την κατάλληλη νομοθεσία και μέτρα.