ΣτΕ: Κρίνει ως αποδεκτή την αναστολή καθηκόντων σε ανεμβολίαστους υγειονομικούς, ζητά όμως επαναξιολόγηση του μέτρου

Με την 1684/2022 απόφαση της Ολομέλειας απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσης της ΠΟΕΔΗΝ κατά της Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13-8-2021 αποφάσης των Υπουργού  και  Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού».

Στο αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης παρατίθενται οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση απόρριψης, πλήν όμως στην ακροτελεύτια επισήμανση το ΣτΕ αναφέρει:

Τέλος, επισημαίνεται ότι  η κρίση περί συνταγματικότητας του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 συναρτάται με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο λήψεως των επίδικων μέτρων επιστημονικά και επιδημιολογικά στοιχεία. Υφίσταται, επομένως, λόγω της φύσεως του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των συνεπειών του, υποχρέωση συνολικής επαναξιολογήσεώς του από τον νομοθέτη και την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, με τη λήψη υπ’ όψιν, ιδίως, των διαρκώς ανανεούμενων επιστημονικών παραδοχών για την αξία, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των εμβολίων κατά του κορωνοϊού και την πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας, καθώς και των συνεπειών από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων των εργαζομένων στη λειτουργία των δομών υγείας.”

Αυτή η επισήμανση συνεπάγεται την υποχρέωση της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας να επανεξετάσουν άμεσα το ζήτημα της άρσης αναστολής των υγειονομικών, όταν μάλιστα τα κενά προκαλούν τεράστια προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Δείτε την απόφαση του ΣτΕ κάνοντας κλικ εδώ