ΣτΕ: Μη νόμιμο

Μη νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τον τρόπο και τη διαδικασία πρόσληψης νοσοκομειακών φαρμακοποιών του ΕΣΥ, κατόπιν επεξεργασίας σχετικού σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.

Ειδικότερα, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε συνταγματικώς ανεκτή τη διάταξη εκείνη που προβλέπει ότι οι προσλήψεις των νοσοκομειακών φαρμακοποιών μπορεί να γίνονται εκτός ΑΣΕΠ όπως και των ιατρών του ΕΣΥ. Παράλληλα, έκρινε ότι η σχετική εξαίρεση είναι συνταγματικά ανεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΣΕΠ θα ελέγχει τη νομιμότητα του διαγωνισμού.

Αντίθετα, όμως, το ΣτΕ έκρινε παράνομη τη διάταξη του σχεδίου Π.Δ. για τον τρόπο πρόσληψης.

Και τούτο, διότι «δεν προβλέπεται κανένας έλεγχος από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης του διαγωνισμού για την πλήρωση των θέσεων ούτε των πράξεων που εκδίδονται από το συμβούλιο κρίσης και επιλογής νοσοκομειακών φαρμακοποιών επί των ενστάσεων ούτε όμως και των τελικών αποφάσεων, με τις οποίες γίνονται οι προσλήψεις».