Στη χωματερή καταλήγουν επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης

Περισσότεροι
από 100 τόνοι ιατρικά απόβλητα, που έχουν μολυσματικό και τοξικό
χαρακτήρα, καταλήγουν κάθε χρόνο στη χωματερή της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα,
οι 135 τόνοι αντιστοιχούν στο 5% έως 10% του συνόλου των επικίνδυνων
ιατρικών αποβλήτων καθώς το υπόλοιπο 90%, που είναι μολυσματικά
απόβλητα, παραλαμβάνονται και διαχειρίζονται από ιδιωτική εταιρεία
αποστείρωσης και στη συνέχεια διατίθενται, όπως ορίζει η νομοθεσία, ως
ακίνδυνα οικιακά απορρίμματα.

Όπως δήλωσε ο χημικός μηχανικός,
υπάλληλος της διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος της νομαρχίας
Θεσσαλονίκης, Στέλιος Μαυρομάτης το 5% έως 10% των επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων είναι κυρίως ιατρικά απόβλητα που περιέχουν υπολείμματα
φαρμάκων τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με ασθενείς.

«Μιλάμε
για παράδειγμα, για έναν ορό με τη βελόνα του που περιέχει κάποιο
τοξικό φάρμακο, έχει έρθει σε επαφή με κάποιον ασθενή και φέρει το
μολυσματικό του φορτίο» σημειώνει χαρακτηριστικά. «Για την περίπτωση
αυτή», προσθέτει, «η μόνη λύση είναι η αποτέφρωση και ο μόνος νόμιμος
αποτεφρωτήρας που υπάρχει στη χώρα είναι εκείνος που βρίσκεται στα
Λιόσια και λειτουργεί με ευθύνη του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και
Κοινοτήτων Αττικής».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αν
και έχουν κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία φάκελοι για χορήγηση αδειών
σε εταιρείες που θα μεταφέρουν αυτά τα απόβλητα στα Λιόσια, τέτοιες
άδειες μεταφοράς δεν έχουν εκδοθεί. «Ως αποτέλεσμα κανείς δεν μπορεί να
αναλάβει τη μεταφορά και έτσι αυτά τα απόβλητα εκτιμούμε ότι καταλήγουν
στη χωματερή, αφού πρώτα αποστειρωθούν, χωρίς όμως να εξουδετερωθεί το
μικρό έστω τοξικό τους φορτίο» διευκρινίζει ο κ. Μαυρομάτης.

Η
αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου Παπανικολάου Ειρήνη
Πατσινακίδου δηλώνει ότι «και στο νοσοκομείο Παπανικολάου συμβαίνει
ό,τι συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας που βρίσκονται
εκτός Αττικής. Τα ιατρικά απόβλητα με μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα
αποστειρώνονται και διοχετεύονται αναγκαστικά στους ΧΥΤΑ. Είναι ένα
γνώριμο στην πολιτεία πρόβλημα».

Το θέμα τέθηκε πρόσφατα σε
σύσκεψη που έγινε στη νομαρχία Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή του γενικού
επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, ο οποίος, σύμφωνα με
τη νομαρχία, δεσμεύτηκε να παρέμβει για τη διευθέτησή του.

Ερωτηθείς
για το θέμα ο πρόεδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης Γιάννης
Ζουρνάς, που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της χωματερής των
Ταγαράδων, αναφέρει ότι όλες οι σακούλες που φτάνουν στη χωματερή από
τα νοσοκομεία πρέπει να φέρουν τη σήμανση ότι τα οποιαδήποτε προβλήματα
των αποβλήτων αντιμετωπίστηκαν στα νοσοκομεία από όπου προέρχονται με
τις απαραίτητες διαδικασίες αποστείρωσης, διαφορετικά δεν γίνονται
δεκτές.