Στη Βουλή το Νομοσχέδιο για Υγεία Πρόνοια, Επικουρικά

p>Κατατέθηκε στ Βουλή το νομοσχέδιο που
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την Υγεία, τα Νοσοκομεία την Πρόνοια,
τις ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων, ρυθμίσεις για τη φαρμακευτική
δαπάνη και τα φαρμακεία, κύρωση διεθνών συμβάσεων ρυθμίσεις σχετικά με
την ΕΣΔΥ καθώς επίσης και άλλες διατάξεις.

Δείτε το Νομοσχεδιο εδώ