Στην αντεπίθεση πέρασαν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις