Στην Κομισιόν το ωράριο των νοσοκομειακών γιατρών

Το θέμα της παράτασης του σημερινού μεσαιωνικού ωραρίου των
νοσοκομειακών γιατρών φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής
του ΣΥΝ Δημ. Παπαδημούλης. Συγκεκριμένα, ο Δημ. Παπαδημούλης αναφέρει
στην ερώτησή του: “Με τροπολογία του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που συμπεριλαμβάνεται στον Ν. 3527/2007,
αναστέλλεται για έξι μήνες με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης, η εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 6 και 5 αντίστοιχα των Προεδρικών Διαταγμάτων
88/1999 και 76/2005, τα οποία έχουν μεταφέρει στο ελληνικό εσωτερικό
δίκαιο τις Οδηγίες 93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ.

Παραβιάζεται έτσι το
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εβδομαδιαίας εργασίας, συμπεριλαμβανομένων
των εφημεριών, των ειδικευμένων Νοσοκομειακών Ιατρών (48ωρο) και των
ειδικευόμενων Νοσοκομειακών Ιατρών (58ωρο). Δεδομένου ότι τόσο η πάγια
Νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και το
πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο έχουν πλέον κατοχυρώσει, με κανόνες δικαίου
γενικής εφαρμογής, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εβδομαδιαίας εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών τόσο για τους ειδικευμένους όσο και
για τους ειδικευόμενους Νοσοκομειακούς Γιατρούς, ερωτάται η Επιτροπή:
Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει ενόψει της προαναφερθείσας τροπολογίας, η
οποία καταστρατηγεί τα εργατικά δικαιώματα των Νοσοκομειακών Γιατρών,
ειδικευμένων και ειδικευόμενων και ουσιαστικά καταργεί την εφαρμογή των
ως άνω ενεργών νομοθετικών πράξεων, ήτοι των Οδηγιών 93/104/ΕΚ και
2000/34/ΕΚ αλλά και της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ, η οποία δεν έχει μεταφερθεί
ακόμα στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο, μολονότι η υποχρέωση αυτή
υφίσταται ήδη από την 1η Αυγούστου 2003;”.