Στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή για τη μείωση του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου

p style=”margin: 0cm 0cm 4pt”>Εκ μέρους του κ. Μιχαήλ Μιχαήλ λάβαμε το εξής ενημερωτικό σημείωμα:

κ. Βαρνάβα
Σε συνέχεια της με αριθμό 5/2015 Πράξης της Τριμελούς Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αποφάσισε την εισαγωγή, ως μείζονος σημασίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της υπόθεσης μείωσης των αποδοχών των Νοσοκομειακών Γιατρών, ενώ διέταξε την αναστολή εκδίκασης των συναφών υποθέσεων που εκκρεμούν στα Διοικητικά Πρωτοδικεία της Χώρας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με Πράξη του, εισήγαγε την σχετική Προσφυγή (πρότυπη-πιλοτική δίκη) στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου και όρισε δικάσιμη ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης την 18 Σεπτεμβρίου 2015.