Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 2987 θέσεων προσωπικού για νοσοκομεία και Πρόνοια

p>Στάλθηκε για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 2987 θέσεων προσωπικού για τα Νοσοκομεία και για τις μονάδες πρόνοιας

Δείτε την Προκήρυξη εδώ