Στο πολυνομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται και οι διατάξεις περί μεταρρύθμισης της Ιατρικής νομοθεσίας

P  Στο πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνονται και οι διατάξεις περί μεταρρύθμισης της Ιατρικής νομοθεσίας, τις οποίες εισηγήθηκε ο ΠΙΣ μετά από δύο Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014 με σκοπό  να αντικατασταθούν παρωχημένες διατάξεις που ανάγονταν στην εποχή Μεταξά ή σε Βασιλικά Διατάγματα και ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων και του ΠΙΣ, καθώς και θέματα πειθαρχικού Δικαίου. 
Οι διατάξεις καταλαμβάνουν 71 άρθρα του πολυνομοσχεδίου.