Στο… σκαμνί η Ελλάδα για το ωράριο των γιατρών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες την ενεργοποίηση του πρώτου σταδίου προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδας, διότι οι γιατροί στα δημόσια ελληνικά νοσοκομεία εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως από το χρόνο που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

Η Επιτροπή έλαβε πολυάριθμες καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα δεν εφαρμόζει την εθνική νομοθεσία περί χρόνου εργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αναστολής, επιβάλλεται η πολύωρη εργασία στους γιατρούς στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, αναφέρει η Κομισιόν η οποία αποκαλύπτει ότι σε καταγγελίες που δέχθηκε επισημαίνεται ότι οι γιατροί υποχρεώνονται να εργάζονται, κατά μέσο όρο, μεταξύ 60 έως 72 ωρών την εβδομάδα, ενώ οι ειδικευόμενοι γιατροί υποχρεώνονται να εργάζονται κατά μέσο όρο μεταξύ 71 και 93 ωρών την εβδομάδα.

Οι καταγγελίες αναφέρουν επίσης ότι οι ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης δεν γίνονται σεβαστές, αφού συχνά οι γιατροί ενδέχεται βρίσκονται στο χώρο εργασίας για 32 συνεχείς ώρες.

Η κοινοτική οδηγία ορίζει ότι ένας εργαζόμενος δικαιούται 11 ώρες την ημέρα ανάπαυση και μία ολόκληρη μέρα ελεύθερη την εβδομάδα, αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής και επισημαίνεται ότι η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παρέκκλισης των 48 ωρών την εβδομάδα που υπάρχει στην οδηγία.

Κατόπιν τούτου, η Κομισιόν έστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, που αποτελεί το πρώτο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, με την οποία οι ελληνικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες προθεσμία για να απαντήσουν.

Η κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 2003/88/EΚ) περιορίζει το χρόνο εργασίας σε 48 ώρες την εβδομάδα (κατά μέσο όρο), συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, προκειμένου να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που οφείλονται σε υπερβολικά πολλές ώρες εργασίας.

Οπως επισημαίνει ο αρμόδιος επίτροπος, Βλάντιμιρ Σπίντλα, η οδηγία για το χρόνο εργασίας προστατεύει τους εργαζομένους από τον εξαναγκασμό της πολύωρης εργασίας, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους και να αυξήσει τους κινδύνους για τρίτους. Η Επιτροπή πρέπει να αντιδράσει, όταν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας περί μη τήρησης των ελάχιστων προτύπων, κατέληξε ο επίτροπος.

Του ανταποκριτή μας ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΛΟΥ