Στο ΣτΕ για τη λίστα φαρμάκων

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αίτηση Ακυρώσεως της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια κατάρτισης της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια που θεσπίζονται από την Υπουργική Απόφαση είναι ασαφή, υποκειμενικά, πυροδοτούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, προάγουν την αδιαφάνεια και διαμορφώνουν κλίμα αντιπαράθεσης.

Ο σύλλογος έχει καταθέσει στην κυβέρνηση συγκεκριμένες προτάσεις με γνώμονα την πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα φάρμακα, οι οποίες διασφαλίζουν την επιδιωκόμενη από την κυβέρνηση εξοικονόμηση πόρων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Σ.Ν.