Στο ΣτΕ προσφεύγουν οι φαρμακευτικές εταιρίες

Προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατέθεσαν φαρμακευτικές εταιρείες ζητώντας την ακύρωση υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Με την εν λόγω απόφαση, καθορίστηκε η διαδικασία αλλά και ο τρόπος απόδοσης του οφειλομένου ποσού από τις φαρμακευτικές εταιρείες στους δικαιούχους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στους ασφαλισμένους του δημοσίου (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου – ΟΠΑΔ).

Με τις προσφυγές τους οι φαρμακευτικές εταιρείες ζητούν ακόμη, να ακυρωθούν οι πράξεις, με τις οποίες υποχρεώνονται να καταβάλλουν διάφορα ποσά προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για τα έτη 2006 – 07 καταθέτοντας τα, εντός διμήνου από τη σχετική ειδοποίηση, στο Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΒΚΑ) που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες, υποστηρίζουν μεταξύ άλλων, στις προσφυγές τους, ότι με αυθαίρετους υπολογισμούς και χωρίς τις αναγκαίες αιτιολογίες έχει προσδιοριστεί η υποχρέωση επιστροφής ποσού ανάκτησης που υπολογίζεται σε 4% επί της καθαρής τιμής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που κατέβαλαν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και ο ΟΠΑΔ για την προμήθεια φαρμάκων από τους ασφαλισμένους τους. Οι εταιρείες θεωρούν ότι πρόκειται ουσιαστικά για φόρο που δεν επιτρέπεται από το άρθρο 78 του Συντάγματος και ότι παραβιάζεται το δικαίωμα φοροδοτικής συμμετοχής εκάστου στα έσοδα του κράτους ανάλογα με τις δυνατότητες του.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται τα άρθρα 4 και 5 του Συντάγματος και θεσπίζεται δυσμενής διακριτική μεταχείριση σε βάρος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, προσβάλλεται άμεσα η ελευθερία του επιχειρείν και εμποδίζεται ουσιωδώς η επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Ακόμη, οι φαρμακευτικές εταιρείες χαρακτηρίζουν το μέτρο καθαρά εισπρακτικό για τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών, υποστηρίζοντας ότι επιβάλλεται μόνο σε αυτές και όχι στα άλλα δυο μέλη της αλυσίδας φαρμάκου στην Ελλάδα, δηλαδή τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία.