Στον αέρα 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι από ΔΕΚΟ – ΟΤΑ

Στον αέρα κινδυνεύουν να βρεθούν 25.000 εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα οι οποίοι πρέπει άμεσα να μεταταγούν μετά τη συμφωνία του υπουργείου Οικονομικών με την τρόικα κάθε μετάταξη να μετρά ως πρόσληψη.

Το πρόβλημα ενδέχεται να γίνει μεγαλύτερο καθώς ο τελικός αριθμός των υπό μετάταξη δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τις 50 χιλιάδες. Συγκεκριμένα, οι μετατάξεις αφορούν τρεις κατηγορίες εργαζομένων:

1. Περίπου 20.000 υπαλλήλους που επηρεάζονται από τον «Καλλικράτη». Πρόκειται για πέντε χιλιάδες άτομα απασχολούμενα στις κρατικές περιφέρειες και τις νομαρχίες, που θα μεταταγούν αντιστοίχως στις αιρετές περιφέρειες και τους δήμους. Οι μετατάξεις αυτές προβλέπονται από τον «Καλλικράτη», και -όπως διαμηνύει το υπουργείο Εσωτερικών- θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Άλλες 15.000 μετατάξεις θα αφορούν τους απασχολούμενους στα ΝΠΔΔ και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ που θα μειωθούν σε 2.000 από 6.000 που είναι σήμερα.

2. Περίπου 3.000 απασχολούμενοι στον ΟΣΕ. Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος του υπουργείου Υποδομών προβλέπει τον αριθμό των υπαλλήλων που θα μεταταγούν, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει να εξετάσει ανά νομό τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν. Θα ζητηθεί από τους υπαλλήλους τους ΟΣΕ να επιλέξουν μέσω αιτήσεων τις θέσεις στις οποίες θέλουν να πάνε και θα τους δίδεται η δυνατότητα τριών επιλογών. Η τελική απόφαση της μετάταξης θα προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τη μικρότερη δυνατή απομάκρυνση του υπαλλήλου από τον τόπο διαμονής του και τη μη διατάραξη της οικογενειακής του κατάστασης. Ανάλογη διαδικασία αναμένεται να ακολουθηθεί στο μέλλον και με τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ για τις οποίες θα υπάρξει σχέδιο εξυγίανσης.

3. Περίπου 2.000 άτομα που απασχολούνταν στους φορείς του Δημοσίου οι οποίοι καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν, με το νομοσχέδιο που καταρτίσθηκε υπό την ευθύνη του Θ. Πάγκαλου, και το οποίο εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και σήμερα έρχεται στην Ολομέλεια. H κυβέρνηση επεξεργάζεται και δεύτερο «πακέτο» με φορείς του Δημοσίου οι οποίοι πρόκειται να συγχωνευθούν ή καταργηθούν. Η λίστα αυτή θα περιλαμβάνεται σε νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που το προσεχές διάστημα θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Ηλίας Μπενέκος