Στον αέρα οι εφημερίες

 

Τετάρτη, 09.04.08

Στον αέρα κινδυνεύουν να τιναχτούν οι εφημερίες των νοσοκομείων όλης της χώρας, ύστερα από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που «κόβει» τις αμοιβές για τις δεδουλευμένες εφημερίες των γιατρών στην Κρήτη, αγνοώντας την τροπολογία που αναβάλλει την εφαρμογή νέου ωραρίου για τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας σήμανε χθες συναγερμός, καθώς φοβούνται ότι ανάλογες αποφάσεις μπορεί να ακολουθήσουν και σε άλλες περιοχές και κυρίως στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας που δέχονται χιλιάδες περιστατικά σε κάθε εφημερία, αλλά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εφημερεύοντες γιατρούς!

Hδη τα προβλήματα κλιμακώνονται, αφού οι γιατροί πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας, μένοντας απλήρωτοι για τις εφημερίες από το Γενάρη. Στην αυριανή εφημερία του Ευαγγελισμού αναμένονται σοβαρές δυσλειτουργίες, αφού οι ειδικευόμενοι γιατροί απέχουν και το νοσοκομείο είναι αδύνατον να διαχειριστεί τα 1.800 περιστατικά που δέχεται σε κάθε εφημερία μόνον με τους εφημερεύοντες ειδικούς γιατρούς.

Και ενώ κάποιες διοικήσεις είχαν αποφασίσει να πληρώσουν από τα ταμεία των νοσοκομείων (περιμένοντας τις σχετικές εγκρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο) τώρα κάνουν πίσω, με το φόβο ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν τα χρήματα! «Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα μας πληρώσουν τις δεδουλευμένες υπηρεσίες, αλλά τώρα μας ζητούν να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη για όσες εφημερίες κάναμε πέραν του νέου μειωμένου ωραρίου. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να υπογράψω τέτοιο χαρτί. Το Γενάρη έκανα 7 εφημερίες και το Φλεβάρη 8. Με το νέο ωράριο μπορώ να πληρωθώ μόνο για τις τέσσερις», έλεγε χθες στον ΕΤ ο κ. Γιώργος Παναγιωτάκης, γραμματέας του συλλόγου ειδικευόμενων γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το νέο ωράριο έπρεπε βάσει κοινοτικής οδηγίας να έχει εφαρμοστεί από την αρχή του χρόνου και προβλέπει 48 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας για τους ειδικούς γιατρούς και 56 για τους ανειδίκευτους – είναι όμως αδύνατον να εφαρμοστεί με το υπάρχον ιατρικό δυναμικό κυρίως στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Το υπουργείο Υγείας ψήφισε τροπολογία που αναστέλλει την εφαρμογή του ωραρίου μέχρι το τέλος του χρόνου και η οποία κανονικά θα έπρεπε να λύνει τα προβλήματα πληρωμής των εφημεριών.

Ωστόσο, ο πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Κρήτη είχε άλλη γνώμη: «Η τροπολογία δεν είναι ισχυρή διότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες υπερισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, καθιστώντας την αυτοδίκαια ανεφάρμοστη»! Για να επανεξετάσει την έγκριση του σχετικού κονδυλίου – ύψους 1,9 εκατ. ευρώ– ο πάρεδρος ζητά βεβαιώσεις από κάθε γιατρό ξεχωριστά στις οποίες θα δηλώνουν ρητά ότι συναίνεσαν οι ίδιοι να εργαστούν καθ’ υπέρβαση του ωραρίου.