Στους «πρωταθλητές» της υπερβάλλουσας θνητότητας τον Φεβρουάριο η Ελλάδα

Στις τρεις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά υπερβάλλουσας θνητότητας λόγω και της πανδημίας είναι η Ελλάδα, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον Φεβρουάριο. Την ίδια ώρα στο σύνολο της Ε.Ε. η υπερβάλλουσα θνητότητα είναι σχετικά σταθερή, στο 7% και μέσα στο 2022 παρουσιάζει σταθερή μείωση.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας -η οποία βασίζεται στα στοιχεία των εθνικών αρχών των κρατών μελών- το κύμα της υπερβάλλουσας θνητότητας στο σύνολο της Ε.Ε. το φθινόπωρο του 2021 έφτασε στην κορύφωσή του, με ανώτατο όριο +26% τον Νοέμβριο και +23% τον Δεκέμβριο. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2022 σημειώνεται σαφής μείωση με σταθερό ποσοστό +7%.

Ωστόσο, όσον αφορά τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ο δείκτης αυτός, που περιγράφει την αύξηση του αριθμού των θανάτων σε σχέση με αυτούς που παρατηρούνται στις λεγόμενες «κανονικές συνθήκες», χωρίς πανδημία ή άλλη κρίση, ποικίλλει.

Τον Φεβρουάριο η Βουλγαρία κατέγραψε +44% σε θανάτους (24,8% τον Ιανουάριο και, ενδεικτικά, 88% τον Νοέμβριο του 2021 (μήνας κορύφωσης των θανάτων), η Ρουμανία +28%, έναντι 2,4% τον Ιανουάριο (110% τον Νοέμβριο ), η Ελλάδα +24,9%, έναντι 20,3% τον Ιανουάριο (31,3% τον Νοέμβριο), η Κύπρος +23% (22% τον Ιανουάριο και 21,7% τον Νοέμβριο) και η Κροατία +22,1% (έναντι 18,2% και 60,4%).

Αυτές είναι οι πέντε χώρες που συνέχισαν να παρουσιάζουν ποσοστά άνω του 20%, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Γερμανία, η Ολλανδία, που είχαν μείωση της τάξης του 2%) και το Βέλγιο με -0,3%.

Η ΕΕ είχε καταγράψει και άλλα υψηλά υπερβάλλουσας θνητότητας, τον Απρίλιο του 2020 (+25%), τον Νοέμβριο του 2020 (+40%) και τον Απρίλιο του 2021 (+21%).

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία για την υπερβολική θνησιμότητα που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, βάσει εβδομαδιαίας συλλογής δεδομένων θανάτων. Το άρθρο παρουσιάζει  ευρήματα από τα πιο λεπτομερή άρθρα Statistics Explained σχετικά με την υπερβολική θνησιμότητα και τους εβδομαδιαίους θανάτους.

Πρέπει να σημειωθεί, όπως εξηγεί και η Eurostat, ότι ο δείκτης υπερβάλλουσας θνητότητας εφιστά την προσοχή στο μέγεθος της υγειονομικής κρίσης, καθώς παρέχει μια ολοκληρωμένη σύγκριση των πρόσθετων θανάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυση των αιτίων της. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι αυτή η αύξηση της υπερβάλλουσας θνησιμότητας συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19. Ταυτόχρονα ο δείκτης δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των αιτιών θανάτου και δεν εντοπίζει διαφορές μεταξύ φύλων ή ηλικιακών ομάδων.