Στρατούλης Δημήτρης Να παγώσουν τώρα οι αντιασφαλιστικές διατάξεις του Νόμου Ρέππα

p>ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Να παγώσουν τώρα οι αντιασφαλιστικές διατάξεις του Νόμου Ρέππα

   

   

    Σχετικά με τις διατάξεις του νόμου Ρέππα, που θα ισχύσουν από την 1/1/2008, ο Δημήτρης Στρατούλης μέλος της ΠΓ του ΣΥΝ, υπεύθυνος για την εργατική πολιτική, έκανε την εξής δήλωση:

   

   

    Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς αγωνίζεται για να αρθούν όλες οι ασφαλιστικές διακρίσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος των νέων μετά το 1993 και για την ακύρωση των αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ από το 1990 μέχρι το 2002.

   

    Χωρίς να παραιτούμαστε από αυτό τον στόχο, επειδή στις 1/1/2008 αρχίζουν να ισχύουν διατάξεις του νόμου 3029/2002 (νόμου Ρέππα), με τις οποίες μειώνονται σταδιακά οι συντάξεις και αφαιρούνται ασφαλιστικά δικαιώματα, ζητάμε από την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσει που ο νόμος αυτός είναι δικός του, να παγώσει άμεσα η εφαρμογή των διατάξεών του:

   

    1. Που καθορίζουν, ότι οι συντάξεις των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις Τράπεζες, των δημοσίων και στρατιωτικών υπαλλήλων μειώνονται σταδιακά από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2017 από 80% του μισθού του τελευταίου μήνα που ισχύει σήμερα στο 70% του μέσου όρου των μισθών της τελευταίας πενταετίας.

    2. Που ορίζουν την ένταξη μέχρι 1/1/2008 των ειδικών ταμείων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με όρους χαριστικούς για τους εργοδότες, σε βάρος του ΙΚΑ και με αφαίρεση δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

    3. Που δίνουν λευκή επιταγή, ώστε να προχωρήσουν οι ενοποιήσεις και στα επικουρικά ταμεία με όλα τα σημαντικά ζητήματα να παραπέμπονται σε έκδοση απλών προεδρικών διαταγμάτων (ενοποιήσεις, κριτήρια ενοποιήσεων, προϋποθέσεις και όροι ενοποίησης ταμείων, κλάδων και λογαριασμών, ύψος παροχών ασφαλισμένων).

    4. Που αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων.

    5. Που θεσπίζουν τα επαγγελματικά ταμεία, που θα λειτουργούν με όρους ιδιωτικής ασφάλισης.

   

    Αθήνα 28/12/2007

    Το Γραφείο Τύπου