Στροφή πολιτών στην ιδιωτική υγεία

Στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας λόγω της προβληματικής παροχής υπηρεσιών και της κακής οργάνωσης των δημόσιων νοσοκομείων, που καταλήγει σε μη έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες περίθαλψης και εισαγωγής ασθενών, παρατηρείται την τελευταία 10ετία στην Ελλάδα.

Σε παρακμή οδηγούν, εξάλλου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι σημαντικές ελλείψεις οικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου διαχείρισης και οι ανεπαρκείς επενδύσεις.

Τα παραπάνω επισημαίνει στην ετήσια επισκόπησή της η εταιρεία KANTOR, υπογραμμίζοντας ότι τη δυναμική του ιδιωτικού κλάδου υγείας καταδεικνύει η εμφάνιση μεγάλων πολυμετοχικών σχημάτων, τα οποία αντικατέστησαν τις μικρές ιδιωτικές κλινικές και τα οποία έχουν ως κύριο γνώρισμα την ολιγοπωλιακή τους δομή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2006 ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου παρουσίασε αύξηση κατά 16,5% και η κερδοφορία τους ενισχύθηκε αντίστοιχα κατά 34%.

Ιδιωτική ασφάλιση
Σημαντική ενίσχυση την προηγούμενη χρονιά εμφάνισε και ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 18% και τις στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέα ώθηση στον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα. Στον δημόσιο τομέα, αντίθετα, η διόγκωση των ελλειμμάτων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνεχίστηκε και το 2006, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς τους ανωτέρω φορείς. Σύμφωνα με την KANTOR, η αύξηση αυτή το 2007 εκτιμάται πως θα είναι της τάξης του 14,5%, αγγίζοντας τα 7.465,17 εκατ. ευρώ έναντι 6.519,20 εκατ. ευρώ το 2006.

Τους… αδύνατους κρίκους του συστήματος συνεχίζουν να αποτελούν η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η δημόσια υγεία.

Για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας η KANTOR θεωρεί αναγκαία τη συμβολή των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Κατερίνα Κοσμά