Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων

Τη συμπαράστασή του στον αγώνα των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης του
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για τη σωτηρία του θεσμού και την καταβολή των δεδουλευμένων τους
εκφράζει ο τομέας Πρόληψης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ).

Συγκεκριμένα, ο τομέας Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του: “Ο
τομέας Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ αναγνωρίζει και υποστηρίζει τη μέγιστη αξία
της πρόληψης ως δικαίωμα κι αναγκαιότητα της ελληνικής κοινωνίας. Όλα
αυτά τα χρόνια υποστηρίζει  τόσο τη σκοπιμότητα δημιουργίας Κέντρων
Πρόληψης για την κάλυψη όλου του πληθυσμού της χώρας όσο και τη
λειτουργία τους μέσω της παροχής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας, της
δικτύωσης, της συνεργασίας και της ανάπτυξης κοινών δράσεων. 
Σε
αυτή την κρίσιμη στιγμή για την εξέλιξη των προσπαθειών πρόληψης στη
χώρα μας, είμαστε δίπλα στους συναδέλφους με τους οποίους χρόνια τώρα
προσπαθούμε να κτίσουμε την πρόληψη. Διεκδικούμε μαζί τους την
απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και τη διασφάλιση
των όρων και προϋποθέσεων για την υποστήριξη του έργου της πρόληψης
τώρα και στο μέλλον σε ολόκληρη την Ελλάδα”.