Συμπαράσταση της ΟΕΝΓΕ στους ειδικευόμενους γιατρούς του Νοσοκομείου Βέροιας

div style=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 1pt; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; background: #ffcc99; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt”>

 

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

< 

<Συμπαράσταση της ΟΕΝΓΕ στους ειδικευόμενους γιατρούς του Νοσοκομείου Βέροιας

 

Όπως ενημερωθήκαμε, οι ειδικευόμενοι Ιατροί του νοσοκομείου της Βέροιας κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά εναντίον του Διοικητή του νοσοκομείου λόγω της έκδοσης προγράμματος εφημεριών χωρίς την κάλυψη από ειδικευμένο Ιατρό. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του διοικητή και την άμεση τροποποίηση του προγράμματος εφημερίας, ώστε να περιλαμβάνει ειδικούς ιατρούς.

Η ΟΕΝΓΕ επικροτεί την ενέργεια των ειδικευόμενων γιατρών του Νοσοκομείου Βέροιας και παρέχει κάθε συνδικαλιστική και νομική κάλυψη στους εν λόγω συναδέλφους, ενώ παράλληλα καταδικάζει ανάλογες ενέργειες των διοικήσεων.

 

<Για το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                                                                    ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ