Συγκοινωνούντα δοχεία τα «ΕΣΥ» της Ε.Ε.

Συγκοινωνούντα δοχεία τα «ΕΣΥ» της Ε.Ε. Στο επίκεντρο η ευελιξία στη μετακίνηση ασθενών από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη από το επόμενο έτος

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξελλες Κωνσταντiνου Καλλεργη

Τη διευκόλυνση της μετάβασης των Ευρωπαίων στο εξωτερικό για νοσηλεία θέτουν σήμερα επί τάπητος οι υπουργοί Υγείας των «25» σε συζήτηση στρογγύλης τραπέζης, την οποία συγκάλεσε ο επίτροπος Υγείας Μάρκος Κυπριανού εν όψει πανευρωπαϊκών ρυθμίσεων από το νέο έτος. Η Επιτροπή, η οποία επί χρόνια προσπαθεί να διευκολύνει τη νοσηλεία των Ευρωπαίων σε άλλα κράτη-μέλη έχει από τον Σεπτέμβριο εγκαινιάσει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για ένα θέμα που, για προφανείς οικονομικούς λόγους, πολλά κράτη-μέλη προσεγγίζουν με εξαιρετική επιφύλαξη. Μια επιφύλαξη που συμμερίζονται τόσο οι χώρες από τις οποίες προέρχονται κατά κανόνα οι ασθενείς όσο και εκείνες που αποτελούν συνήθεις προορισμούς για ασθενείς άλλων κρατών.

Με αυτήν τη συζήτηση στρογγύλης τραπέζης η Επιτροπή επιχειρεί τώρα να εισάγει την πολιτική διάσταση του θέματος και, όπως σημείωσε ο κ. Κυπριανού «ελπίζω να υπάρξει μια ειλικρινής πολιτική συζήτηση για ένα πολύ σημαντικό θέμα», το οποίο άλλωστε έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψιν και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που με σειρά αποφάσεών του έχει κατ’ επανάληψιν ταχθεί με το πλευρό των ασθενών.

Στόχος, εξηγεί, είναι η δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου στο οποίο οι ασθενείς αλλά και οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας θα έχουν την ευκαιρία να μετακινούνται ελεύθερα στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Στη συζήτηση θα εξετασθούν τέσσερα κύρια ζητήματα: το πρώτο είναι οι τομείς στους οποίους απαιτείται σαφέστερη νομοθετική ρύθμιση για τη διευκόλυνση της περίθαλψης στο εξωτερικό, όπως είναι οι προϋποθέσεις έγκρισης της μετάβασης στο εξωτερικό για περίθαλψη και η κάλυψη των δαπανών, αλλά και πώς θα αντιμετωπίζονται όποια προβλήματα ανακύψουν. Δεύτερο ζήτημα είναι η εξέταση του οικονομικού αντίκτυπου που έχει σήμερα ο «ιατρικός τουρισμός» στα κράτη-μέλη, σε αυτά από τα οποία φεύγουν και εκείνα στα οποία… καταφεύγουν οι ασθενείς. Τέλος, θα εξετασθούν δύο απολύτως πρακτικά ζητήματα: η δημιουργία δικτύων «κέντρων αναφοράς» στα κράτη-μέλη για την επιτάχυνση των διαδικασιών και ο εντοπισμός του είδους των νομοθετικών εργαλείων (δεσμευτικά μέτρα ή, αντιθέτως, μη δεσμευτικοί κανόνες) που απαιτούνται για την καλύτερη πανευρωπαϊκή ρύθμιση του ζητήματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους και στη συνέχεια εντός του 2007, η Επιτροπή θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για έγκριση από τις κυβερνήσεις.