ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΓΝΛ- Καταγγελία σε βάρος της Διοίκησης του ΠΓΝΛ

Καταγγέλλουμε την «αντιδημοκρατική – πραξικοπηματική» απόφαση της Διοίκησης του ΠΓΝΛ  να ακυρώσει τις υποψηφιότητες ιατρών-ΕΣΥ  για την ανάδειξη ΑΙΡΕΤΟΥ εκπροσώπου ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Η απόλυτη μυστικότητα της κίνησης αυτής και η μη έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων για τον αποκλεισμό τους με αστείες δικαιολογίες επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μεθοδευμένη ενέργεια της Διοίκησης.

Ο αποκλεισμός εκπροσώπησης της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαχόμενων ιατρών του Νοσοκομείου, αναιρεί το ίδιο το πνεύμα του Νόμου για αιρετό εκπρόσωπο ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΓΝΛ