ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΓΝΛ- Υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Ο Σύλλογος γιατρών ΕΣΥ – ειδικευομένων ΠΓΝΛ καταδικάζει κάθε προσπάθεια καθήλωσης –  αποδιοργάνωσης της ιατρικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής δραστηριότητας του ΓΝΛ.

Ζητά άμεσα από την 5η ΥΠΕ να επιστρέψουν τα τμήματα της Παιδοχειρουργικής και Μαιευτικής/Γυναικολόγικής κλινικής στο ΓΝΛ καθώς και να αποκατασταθεί η λειτουργία του χειρουργικού τομέα του ΓΝΛ.

Η οφθαλμοφανής προσπάθεια υποβάθμισης του ΓΝΛ εξυπηρετεί ιδιωτικά και μόνο συμφέροντα και μας βρίσκει αντίθετους.